Okres Poltár

Základné informácie

ŠPZ, skratka okresu: PT

Mestá v okrese

Okresné mesto: Poltár, ďalšie mestá v okrese: žiadne

Obce v okrese

Breznička, České Brezovo, Cinobaňa, Ďubákovo, Hradište, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Krná, Málinec, Mládzovo, Nové Hony, Ozdín, Pinciná, Rovňany, Selce, Šoltýska, Sušany, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves, Zlatno

Časti miest a obcí

Cinobaňa-Turíčky

Pamiatky v okrese

Vyberte si mesto alebo obec: všetky, Breznička, České Brezovo, Cinobaňa, Ďubákovo, Hradište, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Krná, Málinec, Mládzovo, Nové Hony, Ozdín, Pinciná, Poltár, Rovňany, Selce, Šoltýska, Sušany, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves, Zlatno, Cinobaňa-Turíčky

Školy v okrese

V celom okrese: všetky, všetky stredné, všetky základné
Vyberte si mesto alebo obec: Breznička, České Brezovo, Cinobaňa, Ďubákovo, Hradište, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Krná, Málinec, Mládzovo, Nové Hony, Ozdín, Pinciná, Poltár, Rovňany, Selce, Šoltýska, Sušany, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves, Zlatno, Cinobaňa-Turíčky

Mapy miest a obcí

Vyberte si mapu mesta alebo obce: Breznička, České Brezovo, Cinobaňa, Ďubákovo, Hradište, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Krná, Málinec, Mládzovo, Nové Hony, Ozdín, Pinciná, Poltár, Rovňany, Selce, Šoltýska, Sušany, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves, Zlatno, Cinobaňa-Turíčky

Okres Poltár • © www.tic.sk 2008-2017

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie alebo rozširovanie materiálov z tejto stránky je bez súhlasu autora zakázané!