Okres Banská Bystrica

Základné informácie

ŠPZ, skratka okresu: BB

Mestá v okrese

Okresné mesto: Banská Bystrica, ďalšie mestá v okrese: žiadne

Obce v okrese

Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Malachov, Medzibrod, Môlča, Moštenica, Motyčky, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín-Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Staré Hory, Strelníky, Tajov, Turecká, Vlkanová

Časti miest a obcí

Motyčky-Môce

Pamiatky v okrese

Vyberte si mesto alebo obec: všetky, Badín, Baláže, Banská Bystrica, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Malachov, Medzibrod, Môlča, Moštenica, Motyčky, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín-Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Staré Hory, Strelníky, Tajov, Turecká, Vlkanová, Motyčky-Môce

Školy v okrese

V celom okrese: všetky, všetky stredné, všetky základné
Vyberte si mesto alebo obec: Badín, Baláže, Banská Bystrica, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Malachov, Medzibrod, Môlča, Moštenica, Motyčky, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín-Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Staré Hory, Strelníky, Tajov, Turecká, Vlkanová, Motyčky-Môce

Mapy miest a obcí

Vyberte si mapu mesta alebo obce: Badín, Baláže, Banská Bystrica, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Malachov, Medzibrod, Môlča, Moštenica, Motyčky, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín-Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Staré Hory, Strelníky, Tajov, Turecká, Vlkanová, Motyčky-Môce

Okres Banská Bystrica • © www.tic.sk 2008-2017

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie alebo rozširovanie materiálov z tejto stránky je bez súhlasu autora zakázané!